Les preguntes y el retraïment ciutadà* (Per José Manuel Pérez Tornero) Part I. Blog Esquerra sense Fronteres 28-1-14

Les preguntes y el retraïment ciutadà Hi ha diversos tipus de preguntes, entre d’altres, les innocents, les capcioses i les perilloses. Les preguntes de l’hipotètic referéndum a Catalunya són a la vegada, capcioses, impositores de temes, inquisitives i, per descomptat, són perilloses. Són exercides des del poder; exigeixen respostes breus i concretes: busquen una zona…

Sobre federalisme asimètric i altres qüestions. Una resposta a Odón Elorza (Per Adrià Casinos) En el blog Esquerra sense fronteres

Sobre federalisme asimètric i altres qüestions És el federalisme asimètric que proposava  Pasqual Maragall la solució per a l’encaix de Catalunya a España? Aquest és un concepte difícilment aplicable i encara ho és més respecte a Alemanya. Si es consulta la seva constitució, no apareix res que permeti pensar en una asimetría a favor de qualsevol…