Mireia Esteva: Del petit miracle econòmic a la Dana i la Gloria

“El govern actual té davant seu la responsabilitat de fer política amb majúscules, perquè aquest país necessita repensar-se  en molts fronts: gestió de residus,  model energètic, gestió de l’urbanisme, reconversió industrial, arquitectura sostenible, prevenció per a la resistència davant les catàstrofes… I més: en un país que viu del turisme i s’industrialitza al voltant de les grans ciutats, la majoria de la població s’ha desplaçat al…

Lluís Foix: Replegament nacionalista

“Ja no estem en la guerra freda amb un enemic definit al qual cal abatre. Els adversaris són els aliats d’ahir i els que competeixen avui en la batalla comercial en el món globalitzat. La Unió Europea i la Xina són les amenaces que expliquen fins a cert punt el replegament nacionalista d’Anglaterra i dels…

Beatriz Silva: El pluralisme de TV3

“La missió encomanada als nostres mitjans públics de comunicació és garantir el pluralisme polític però també social i cultural. Això implica donar espai de forma equilibrada a totes les veus de l’espectre polític, siguin representants de partits o no, però també a tots els temes que afecten la ciutadania més enllà de les banderes. Visualitzar…

Lluís Rabell: De què aniran aquestes eleccions?

“El federalisme és capaç de pactar els llits constitucionals – procediments, majories reforçades, paper dels parlaments… – que permetin a l’independentisme promoure les seves aspiracions. La Llei de Claredat, al costat d’una major incorporació de Quebec a la vida federal canadenca, va desactivar el desig de celebrar un altre referèndum. La independència, per contra, comporta…