COMUNICAT DE FEDERALISTES D’ESQUERRES EN RELACIÓ A LA IMPUGNACIÓ DEL DECRET DE  SUSPENSIÓ DE LA CONVOCATÒRIA ELECTORAL 

A.- Federalistes d’Esquerres som una organització cívica, sense connexions de partit,  políticament plural dins l’ampli espectre de la tradició federalista de les diverses esquerres  polítiques i sindicals.  B.- Extremadament preocupats pel Decret del Govern que suspenia l’aplicació del Decret de  convocatòria electoral, vàrem començar la preparació del corresponent recurs contenciós – administratiu.   Sense membres dedicats…