Fal·laç internacionalització del postprocés (Per: Victor M. Sánchez Sánchez / Tomás Jiménez Araya)

Espanya, amb la seva Constitució (CE), és un dels Estats democràtics del món en els quals els seus compromisos en matèria de drets humans estan revestits de la protecció més reforçada i oberta a processos internacionals de supervisió (articles 10.2 CE i 96 CE). Segons els índexs més exigents de valoració internacional de qualitat democràtica, Espanya figura…

Mireia Esteva: “Cal fer balanç?”

“Aquí hi ha sobre la taula, el federalisme i les terceres vies per construir futur. Les nostres ales d’Ïcar per sortit del camí sense sortida al qual ens ha conduït el nacionalisma decimonònic excloent, no poden ser altres que l’ànim constructiu des el reconexeiment mutu i el respecte a les regles del joc.” “Cal fer…