Les preguntes y el retraïment ciutadà* (Per José Manuel Pérez Tornero) Part I. Blog Esquerra sense Fronteres 28-1-14

Les preguntes y el retraïment ciutadà Hi ha diversos tipus de preguntes, entre d’altres, les innocents, les capcioses i les perilloses. Les preguntes de l’hipotètic referéndum a Catalunya són a la vegada, capcioses, impositores de temes, inquisitives i, per descomptat, són perilloses. Són exercides des del poder; exigeixen respostes breus i concretes: busquen una zona…