imatge benestarFederalistes d’esquerres té el seu origen al setembre de 2012 quan un grup de ciutadans i ciutadanes va veure la necessitat d’obrir un espai federalista a Catalunya davant l’escenari polític sorgit després de la Diada i la convocatòria d’eleccions anticipades.

Va néixer així la Crida a la Catalunya Federalista i d’Esquerres, un manifest que va recollir en pocs dies més de 2.600 signatures de suport i va culminar el 8 de novembre de 2012 amb un acte massiu al Teatre Goya de Barcelona.

Aquest document fa palesa la preocupació per la sortida en fals que suposa l’opció sobiranista i la necessitat d’una alternativa europeista i social a la crisi.

Sota el paraigua d’un segon document, “Catalunya sense fronteres”, Federalistes d’esquerres es va constituir el juliol de 2013 presentant-se formalment davant la societat civil en un acte celebrat a l’Ateneu Barcelonès el 25 de setembre de 2013.

Llegir: CATALUNYA SENSE FRONTERESIconoPDF
IconoPDF Llegir: CRIDA A LA CATALUNYA FEDERALISTA I D’ESQUERRES

El 6 de novembre de 2021 es va aprovar el document “Nou Horitzó Federal”, fruit d’un debat intern entre els associats, amb aportacions individuals i territorials, que té com a objectiu centrar les properes dinàmique d’actuació de l’associació.

IconoPDF Llegir: NOU HORITZÓ FEDERAL
     Llegir: Editorial explicativa

 

Què volem

Una reforma de la Constitució que permeti desenvolupar un sistema federal en base als principis de la cooperació, la lleialtat institucional i la solidaritat entre els pobles d’Espanya.

Regenerar el model polític i institucional, fent-lo més democràtic i participatiu, respectuós de l’autogovern de les parts i de la plurinacionalitat d’Espanya.

Avançar en la construcció d’una Europa sense fronteres, federal, més justa i solidària. Només un esforç comú permetrà consolidar la democràcia i la pau al nostre continent.

Per què som federalistes?

 • Perquè el plantejament federal s’ajusta als nostres principis de llibertat, igualtat, justícia, solidaritat i fraternitat.
 • Perquè el plantejament federal s’ajusta al món en què vivim, definit per interdependències creixents i sobiranies compartides.
 • Perquè creiem que identitats diferents no justifiquen aixecar ni barreres ni fronteres entre persones. Podem conviure en un mateix Estat organitzat de forma federal.
 • Perquè la solució als problemes de convivència es pot i s’ha de trobar a través del diàleg, la negociació i el pacte i el federalisme és diàleg, negociació i pacte.
 • Perquè l’estat-nació està obsolet per fer front als grans reptes del segle XXI com la desigualtat, el canvi climàtic o la inestabilitat financera internacional. Vivim en un món globalitzat i per això necessitem solucions compartides i coordinades.
 • Perquè el federalisme és un sistema que permet prendre les decisions al nivell més adequat i amb la major descentralització possible, la qual cosa afavoreix la rendició democràtica de comptes.

Junta directiva

Els membres de la junta directiva són:

 • Presidenta: Mireia Esteva Saló

 • Vicepresident: Lluís Franco Rabell

 • Vicepresidenta: Lidia Santos Arnau

 • Vicepresident:  Antonio Camacho Alcalde

 • Vicepresidenta: Carme Valls-Llobet

 • Secretaria: Teresa Barbany Baró

 • Tresorer: Manel Ballarín Espuña

 • Vocals: Àngels Zamora Alarcón, José Luis Atienza Ferrero, Raquel López Hurtado, Neri Daurella de Nadal, Mariluz Garcia Garcia, Josep Sampera Arimón, Robert Sanahuja Sanahuja, Jordi Pedret Grenzner, Josep Lluís Salazar Mañez, Albert de Gregorio Prieto, Lluís Castañeda Peiron, Meritxell Centeno Magí, Rafael Lamuedra Zafra, Montserrat Olivan Viu, Manuel Pérez Galé, Manuel Sanz Bazán, Isabel Sierra Navarro i Anna Estany Profitós

Estatuts

Aprovats el 23 de juny de 2013.

Estatuts (versio juliol 2013)-cat

Contacte

Correu:mesfederalistes@gmail.com

Telèfon: 34 644 60 88 05

Adreça: Mir Geribert, 8 3r, 08014 Barcelona

Què fem

Impulsem activitats i elaborem propostes per promoure els valors del federalisme i la democràcia a tots els nivells: local, europeu i mundial. Els grans problemes de la humanitat són compartits i necessiten solucions federals. Per a això, treballem en xarxa amb grups federalistes dins i fora de Catalunya i Espanya i participem activament en la difusió del debat federal.

Som part integrant de les següents associacions

AEF, Asociación por una España Federal

Agrupa associacions semblants a la nostra presents a totes les CCAA d’Espanya. Ajudem al seu manteniment i tenim socis presents als òrgans de direcció.

Enllaç a la web

UEF, Unión de Europeistas Federalistas

Associació fundada a 1945, la qual agrupa associacions de tots els paisos que formen part de la UE. Te com a objectiu l’impuls de la federalització d’Europa. Estem presents en el Comité de Direcció, com a representants de UEF Espanya i ajudem al seu manteniment.

Enllaç a la web

UEF-España

Associació d’associacions espanyoles per una Europa Federal, la qual forma part de UEF Europa i hi tenim membres a la seva Junta i col·laborem amb el seu manteniment. Per això, nosaltres, alhora que Federalistes d’Esquerres, som UEF-Catalunya.

Enllaç a la web

Agenda