El federalisme és un sistema de govern i model d’organització territorial i institucional que s’adequa especialment a la gestió de les diferències que existeixen en la societat, tant entre grups constituïts com entre la ciutadania que la compon. Combina la força de la unió amb el respecte a la diversitat.

Federalisme és autogovern i cogovern i, per això, és la millor manera d’organitzar l’espai públic en un món d’interdependències creixents i sobiranies compartides.

El federalisme gestiona la diversitat de la societat des del pacte, la racionalitat, la solidaritat i el respecte mutu.

No és una estructura tancada sinó un procés que posa en pràctica un pacte lliure entre iguals.

A continuació es presenta una selecció de textos disponibles en línia que poden ajudar a aprofundir en el coneixement del federalisme. També és possible descarregar aquí una biografia més extensa sobre federalisme

Les seves característiques principals són:

  • Existència de diferents nivells de govern, tots ells rendint comptes directament a la ciutadania, de manera que els problemes siguin gestionats en el nivell més apropiat possible en cada cas.

  • Respecte i enfortiment de l’autogovern mitjançant una definició clara de les competències en cada nivell per tal d’evitar duplicitats. Acaba amb la sobirania jeràrquica i distribueix les competències en xarxa.

  • Govern compartit per a aquelles qüestions que afecten el conjunt, a través d’institucions de sobirania compartida on les entitats federades poden participar decisivament en tot allò que els afecta. Amb una col·laboració generosa i lleial.

  • En el cas de les grans democràcies plurinacionals, reconeixement oficial de la diversitat lingüística i cultural a tota la federació.

1 comentari

Comments are closed.