POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’organització sense ànim de lucre Associació Federalistes d’Esquerres (en endavant FEDERALISTES) amb domicili social a REctor TRiado, 31, planta baixa, 08014  Barcelona, NIF G66092982  i correu electrònic  info@federalistesdesquerres.org, a través de la seva pàgina web www.federalistesdesquerres.org o qualsevol altre domini o subdomini vinculat a aquesta, i de titularitat de FEDERALISTES, pot sol·licitar a l’Usuari certes dades de caràcter personal.

Les dades de caràcter personal recollides dels usuaris registrats són emmagatzemades en una base de dades propietat de FEDERALISTES inscrita a l’Agencia Española de Protección de Datos.

FEDERALISTES utilitzarà les dades subministrades per l’Usuari per a la gestió interna així com per a donar a conèixer a l’Usuari la informació que aquest sol·liciti, així com per transmetre informació que pogués considerar d’interès.

FEDERALISTES es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat.

Per a garantir una bona gestió, FEDERALISTES es pot trobar obligat a facilitar determinades dades dels seus usuaris i/o socis (nom, adreça, telèfon, correu electrònic, etc.) a altres empreses o organitzacions col·laboradores. En tots els casos les dades que es faciliten són les estrictament necessàries per a l’activitat concreta que s’hagi de realitzar. Vostè autoritza expressament la cessió de les seves dades de caràcter personal per a aquesta finalitat si fos necessari per a la correcta gestió interna.

Els socis i usuaris de FEDERALISTES, podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a través del nostre correu electrònic info@federalistesdesquerres.org.

 

Els teus drets de protecció de dades

Com exercir els teus drets: Pots dirigir una comunicació per escrit al domicili social de federalistesdesquerres oa l’adreça de correu electrònic indicat a l’encapçalament d’aquest avís legal, incloent en ambdós casos fotocòpia del seu DNI o un altre document identificatiu similar, per sol·licitar l’exercici dels drets següents:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: podràs preguntar a federalistesdesquerres si aquesta empresa està tractant les teves dades.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes).
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament , i en aquest cas únicament seran conservats per federalistesdesquerres per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-te al tractament : federalistesdesquerres deixarà de tractar les dades en la forma que indiquis, llevat que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions s’hagin de seguir tractant.
 • Dret a la portabilitat de les dades : en cas que vulguis que les teves dades siguin tractades per una altra firma, federalistesdesquerres et facilitarà la portabilitat de les teves dades al nou responsable.
 • Dret a l’esborrat de les dades : i llevat imperatiu legal s’esborraran després la teva confirmació.

Models, formularis i més informació sobre els teus drets: ; Pàgina oficial de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que hagis atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a seva retirada.

Com reclamar davant l’Autoritat de Control: Si consideres que hi ha un problema amb la forma en què federalistesdesquerres està manejant les teves dades, pots adreçar les teves reclamacions al responsable de seguretat de federalistesdesquerres (indicat a dalt) oa l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent la Agència Espanyola de protecció de dades , la indicada a el cas d’Espanya.

 

Dret a l’oblit i accés a les teves dades personals

En tot moment tindràs dret a revisar, recuperar, anonimitzar i / o esborrar, totalment o parcialment, les dades emmagatzemades en el Lloc Web. Només has d’enviar un correu electrònic a info@federalistesdesquerres.org i sol·licitar-ho. O pots fer-ho aquí mateix:

Demana l’esborrat de les dades d’usuari que tenim guardats

 

Per a una queixa o reclamació relacionada amb l’ús de les teves dades

 

Per a una queixa o reclamació relacionada amb l’ús de les teves dades

 

Demana la informació que tenim guardada sobre el teu usuari

 

Dades desagregades: Les dades desagregades seran conservades sense termini de supressió. El període de conservació de les dades personals variarà en funció de l’usuari. En qualsevol cas, serà el mínim necessari, i pot mantenir-se fins:

 • 4 anys: Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social (obligacions en matèria d’afiliació, altes, baixes, cotització, pagament de salaris …); Arts. 66 i s. Llei general tributària (llibres de comptabilitat …);
 • 5 anys: Art. 1964 Codi Civil (accions personals sense termini especial)
 • 6 anys: Art. 30 Codi de Comerç (llibres de comptabilitat, factures …)
 • 10 anys: Art. 25 Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

Dades dels subscriptors al feed per e-mail: Des que l’usuari se subscriu fins que es dóna de baixa. Dades dels subscriptors a la newsletter: Des que l’usuari se subscriu fins que es dóna de baixa. Dades d’usuaris pujats a pàgines i perfils en xarxes socials: Des que l’usuari ofereix el seu consentiment fins que ho retira.

 

Secret i seguretat de les dades

Federalistesdesquerres es compromet en la utilització de les dades, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar d’acord amb la finalitat dels mateixos, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar la alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Tu garanteixes que les dades personals facilitades a través dels formulari són veraces, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

Igualment, garanteixes que tota la informació facilitada correspon amb la teva situació real, que està posada al dia i és exacta. A més has de mantenir en tot moment les teves dades actualitzades, sent l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a federalistesdesquerres, o a tercers amb motiu de la utilització d’aquest.

 

Enviament de comunicacions en format electrònic

FEDERALISTES podrà remetre a l’usuari comunicacions per mitjans electrònics d’informació relativa al sector d’activitat de FEDERALISTES i que pugui considerar del seu interès.

De la mateixa manera, FEDERALISTES podrà comunicar les dades personals de l’usuari a terceres empreses amb la finalitat que aquestes puguin remetre-li comunicacions, per mitjans electrònics, d’informació relativa al sector d’activitat de FEDERALISTES i que pugui considerar del seu interès.

L’usuari pot negar-se lliurement al fet que els tractaments continguts en aquesta clàusula es duguin a terme, marcant la corresponent casella continguda en el formulari de registre d’usuari.

 

Comunicacions de dades efectuades pel propi Usuari

Abans de facilitar dades personals relatives a terceres persones, l’Usuari haurà d’obtenir el seu previ i exprés consentiment, havent informat dels termes continguts en aquesta Política de privacitat. L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a FEDERALISTES davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari del deure descrit en aquest paràgraf.

 

Ús de Cookies

En compliment a l’art . 22.2 LSSICE s’informa de la utilització de les cookies al lloc web www.federalistesdesquerres.org.

FEDERALISTES, pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan l’Usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’Usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, de manera que no proporcionen per si mateixes dades personals de l’Usuari.

Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba allotjat el lloc web reconegui el navegador web utilitzat per l’Usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que es hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. S’utilitzen també per a mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, així com per controlar el progrés i nombre d’entrades.

L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el Lloc Web no resulta necessari que l’Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom de FEDERALISTES.

 

AVÍS LEGAL

Informació general – Titularitat del lloc web

En compliment del que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que la pàgina web www.federalistesdesquerres.org  és un domini de l’organització sense ànim de lucre Associació Federalistes d’Esquerres (en endavant FEDERALISTES) amb domicili social a Marques de Campo Sagrado, 28, planta baixa, porta 3, 08015  Barcelona, NIF G66092982  i correu electrònic  info@federalistesdesquerres.org.

La pàgina web www.federalistesdesquerres.org té per finalitat defensar i divulgar els principis del federalisme.

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Les condicions generals d’ús regeixen, juntament amb la Política de privacitat, l’accés i la utilització, per part de l’Usuari, del lloc web www.federalistesdesquerres.org.

El titular del lloc web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts, de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del lloc web.

 

Contingut del web

L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L’accés i navegació en aquesta pàgina implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en ella . El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació entre FEDERALISTES i l’usuari.

FEDERALISTES no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina web  www.federalistesdesquerres.org. La presència d’aquests enllaços en el lloc web té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en el lloc web de dest .

FEDERALISTES es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu web site, i la configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

 

Accés al lloc web

L’accés al Lloc Web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

 

Registre

Amb caràcter general , per accedir i navegar pels continguts del lloc web no és necessari el registre de l’usuari. No obstant, la navegació per determinats continguts pot estar condicionada al Registre previ de l’usuari.

Les dades introduïdes per l’Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraces. L’usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua d’aquest. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i / o l’ús dels continguts realitzat sota el password d’un usuari registrat es reputaran realitzades per l’esmentat usuari registrat, qui respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

 

Normes d’utilització del lloc web

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc Web i tot el seu contingut d’acord amb el que estableix la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents Condicions Generals. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels continguts del Lloc Web i a no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i / o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual, o qualssevol altres normes l’ordenament jurídic aplicable.

 

Responsabilitat

FEDERALISTES no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra Associació, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de FEDERALISTES. Tampoc ens responsabilitzem del mal ús que pugui fer d’aquest lloc web. Des de FEDERALISTES no garantim l’absència de virus o altres elements que poguessin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquest lloc web o de llocs web de tercers, pel que no ens responsabilitzem dels perjudicis que es poguessin produir per aquestes causes. També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de terceres fonts.

FEDERALISTES no assumeix cap responsabilitat sobre la possible falta d’actualització d’aquest lloc web, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol contingut inclòs en aquest Lloc Web.

 

Propietat intel·lectual i industrial

FEDERALISTES és la propietària i / o legítima titular del lloc web i del seu contingut.

Tots els continguts del lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de FEDERALISTES o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

El lloc web i els seus continguts estan protegits per les lleis de Propietat intel·lectual, industrial, i de publicitat, entre d’altres. La distribució, modificació, cessió, comunicació pública i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat per FEDERALISTES, que és la titular dels drets d’explotació, queden expressament prohibits podent exercitar les accions que cregui oportunes en defensa dels seus drets. Respecte al seu contingut, es prohibeix expressament:

La seva reproducció , distribució o modificació , llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars o resulti legalment permès, sempre que al seu torn es compti amb l’autorització de FEDERALISTES. La seva utilització per a tot tipus de fins comercials o publicitaris, diferents dels estrictament permesos. Qualsevol intent d’obtenir els continguts del lloc web per qualsevol mitjà diferent dels que es posin a disposició dels usuaris així com dels que habitualment s’emprin a la xarxa.

Sobre tots els continguts publicats lliurement per l’Usuari en el Lloc Web o perfils socials, entenent com a tals vídeos, fotografies i qualsevol comentari, opinió o descripció (en endavant, “els continguts”), l’Usuari atorga gratuïtament a FEDERALISTES una llicència d’ús sense cap limitació temporal ni territorial. Basant- aquesta llicència, FEDERALISTES podrà explotar lliurement els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública dels continguts.

 

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

 

Legislació i jurisdicció

Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.

En el cas que fos necessari acudir a la via judicial per al compliment o interpretació del que s’ha convingut en aquest contracte, de comú acord, ambdues parts acorden sotmetre als jutjats de Barcelona, amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

 

POLÍTICA DE COOKIES

Una galeta és un petit fitxer de text que s’emmagatzema en el seu navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La seva utilitat és que el web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquesta pàgina. Les galetes solen emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d’ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d’usuari, etc. L’objectiu de la galeta és adaptar el contingut de la web al seu perfil i necessitats, sense galetes els serveis oferts per qualsevol pàgina es veurien minvats notablement.

 

Galetes utilitzades en aquest lloc web

Seguint les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades procedim a detallar l’ús de galetes </ em> que fa aquesta web per tal d’informar-lo amb la màxima exactitud possible.

Aquest lloc web utilitza les següents galetes pròpies :

 • Galetes de sessió, per garantir que els usuaris que escriguin comentaris al blog siguin humans i no aplicacions automatitzades. D’aquesta manera es combat el spam .

Aquest lloc web utilitza les següents galetes de tercers :

 • Analytics: Emmagatzema galetes per poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d’aquest web. En utilitzar aquest lloc web està consentint el tractament d’informació sobre vostè per Google. Per tant, l’exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer comunicant directament amb Google.
 • Xarxes socials: Cada xarxa social utilitza les seves pròpies galetes per tu punxar en botons del tipus M’agrada o Compartir .

Veure les cookies

 

Desactivació o eliminació de cookies

En qualsevol moment podrà exercir el seu dret de desactivació o eliminació de galetes d’aquest lloc web. Aquestes accions es realitzen de forma diferent en funció del navegador que estigui usant.

 

Notes addicionals

 • Ni aquest web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de galetes .
 • Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les galetes i des d’aquest lloc d’efectuar el seu dret a eliminació o desactivació de les mateixes. Ni aquest web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les galetes per part dels esmentats navegadors.
 • En alguns casos és necessari instal·lar galetes perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació de les mateixes.
 • En el cas de les galetes de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les galetes en els servidors als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en què sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a aquest efecte. Segons Google no guarda la seva adreça IP. Google Inc és una companyia adherida a l’Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció d’acord amb la normativa europea. Podeu consultar informació detallada referent a això en aquest enllaç . Si desitja informació sobre l’ús que Google dóna a les galetes li adjuntem aquest altre enllaç .
 • Per a qualsevol dubte o consulta sobre aquesta política de galetes no dubti en comunicar-se amb nosaltres a través de la secció de contacte.

¿Qué es una cookie?

Una cookie es un fichero de texto inofensivo que se almacena en su navegador cuando visita casi cualquier página web. La utilidad de la cookie es que la web sea capaz de recordar su visita cuando vuelva a navegar por esa página. Aunque mucha gente no lo sabe las cookies se llevan utilizando desde hace 20 años, cuando aparecieron los primeros navegadores para la World Wide Web.

Què NO ÉS una galeta?

No és un virus, ni un troià, ni un cuc, ni spam, ni spyware, ni obre finestres pop-up.

Quina informació emmagatzema una galeta ?

Les galetes no solen emmagatzemar informació sensible sobre vostè, com targetes de crèdit o dades bancàries, fotografies, el seu DNI o informació personal, etc. Les dades que guarden són de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, etc.

El servidor web no li associa a vostè com a persona si no al seu navegador web. De fet, si vostè navega habitualment amb Internet Explorer i prova a navegar per la mateixa web amb Firefox o Chrome veurà que el web no s’adona que és vostè la mateixa persona perquè en realitat està associant al navegador, no a la persona.

Quin tipus de galetes ha?

 • Galetes tècniques: Són les més elementals i permeten, entre altres coses, saber quan està navegant un humà o una aplicació automatitzada, quan navega un usuari anònim i un registrat, tasques bàsiques per al funcionament de qualsevol web dinàmica.
 • Galetes d’anàlisi: Recullen informació sobre el tipus de navegació que està realitzant, les seccions que més utilitza, productes consultats, franja horària d’ús, idioma, etc.
 • Galetes publicitàries: Mostren publicitat en funció de la seva navegació, el seu país de procedència, idioma, etc.

Què són les galetes pròpies i les de tercers?

Les galetes pròpies són les generades per la pàgina que està visitant i les de tercers són les generades per serveis o proveïdors externs com Facebook, Twitter, Google, etc.

Què passa si desactivo les galetes

Perquè entengui l’abast que pot tenir desactivar lesgaletes li mostrem uns exemples:

 • No podrà compartir continguts d’aquesta web a Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social.
 • El lloc web no podrà adaptar els continguts a les seves preferències personals, com sol passar en les botigues en línia.
 • No podrà accedir a l’àrea personal d’aquesta web, com ara El meu compte , o El meu perfil o Les meves comandes .
 • Botigues en línia: Li serà impossible realitzar compres en línia, hauran de ser telefòniques o visitant la botiga física si és que disposa d’ella.
 • No serà possible personalitzar les seves preferències geogràfiques com a franja horària, divisa o idioma.
 • El lloc web no podrà realitzar analítiques web sobre visitants i trànsit a la web, el que dificultarà que el web sigui competitiva.
 • No es pot escriure al bloc, no podrà pujar fotos, publicar comentaris, valorar o puntuar continguts. El web tampoc podrà saber si vostè és un humà o una aplicació automatitzada que publica spam .
 • No es podrà mostrar publicitat sectoritzada, el que reduirà els ingressos publicitaris del web.
 • Totes les xarxes socials fan servir galetes si les desactiva no podrà utilitzar cap xarxa social.

Es poden eliminar les galetes ?

Sí. No només eliminar, també bloquejar, de forma general o particular per a un domini específic.

Per eliminar les galetes d’un lloc web ha d’anar a la configuració del seu navegador i allà podrà buscar les associades al domini en qüestió i procedir a la seva eliminació.