Grup de treball: Estat del Benestar


Presentació

Federalistes d’Esquerres ha organitzat un grup de treball que reflexioni sobre les oportunitats i amenaces de l’actual estat del benestar sota el doble prisma de la descentralització i govern compartit de caràcter federal i d’una política social que defineixi i priotitzi el benestar dels ciutadans dins d’una perspectiva econòmica realista.

Aquest grup de treball té com objectiu l’anàlisi de les polítiques socials dels estats federals que poguessin servir de model plausible per a la reorganització federal d’Espanya i de la progressiva integració europea, l’acostament als estudiosos de l’àmbit acadèmic que hagin treballat propostes i la creació de cercles de debat sobre les línies mestres de la reorganització federal de les polítiques social.

Llegir la presentació completa del grup

Estat del Benestar i Salut

La recent globalització econòmica ha afectat de manera molt negativa a l’Estat de Benestar. El capital s’ha abocat a l’especulació transnacional aprofitant les immenses possibilitats de les tecnologies d’informació i comunicació, en detriment de l’economia productiva i considerant les persones com un obstacle per als seus negocis. Però la defensa, continuïtat i millora de l’Estat del Benestar, està en mans dels ciutadans.
icon_pdf
Estat del Benestar i Salut

icon_pdf
Estat del Benestar i Salut II