Grup de treball: Reforma Federal


Presentació

El grup de treball te per objectiu organitzar la reflexió sobre els aspectes de la Constitució espanyola que caldria reformar, per assolir el canvi del Estat de les autonomies , cap a un veritable estat federal.
La reflexió hauria de poder fer visibles les avantatges que un federalisme fiscal, judicial, institucional, plurilingüistic, i que desenvolupi estructures de govern compartit en el terreny de sanitat, benestar i educació tindrien per la població espanyola, enlloc de la recentralització o la secessió.
Podríem organitzar debats amb experts de Catalunya i de tot l’Estat o convidar a persones d’altres països que hagin fet processos semblants. i estendre aquets debats a lasocietat catalana i espanyola. Hi han grups d’experts ja organitzats amb els que caldriaarribar a contactar i convidar-los en el procés dereflexió.