Victoria Camps: “El procés independentista es porta més per la visceralitat que pel discerniment”

Entrevista de Siscu Baiges a Victòria Camps: -“Un cop assolides les llibertats de la democràcia, el nacionalisme no pot ser un moviment d’esquerres. El nacionalisme sempre té una tendència a ser exclusiu, a no ser incloent, a l’egoïsme. És la negació de l’internacionalisme, que ha estat sempre la marca de l’esquerra” -“Què significa avui ser…