Antón Costas: La pandèmia com a oportunitat

“La pandèmia pel Covid-19 pot ser un experiment natural extraordinari per construir una societat més justa i solidària, una economia més productiva i inclusiva i una política més orientada al bé comú que a l’interès partidista. Però, per les raons que diré més avall, no estic segur que sapiguem aprofitar aquesta oportunitat. En qualsevol cas, permetin-me assenyalar…

AVÍS: SUSPENSIÓ ACTIVITAT PÚBLICA

D’acord amb les mesures preventives dictades per les autoritats, a partir de dijous 12 de març, i durant almenys dues setmanes, Federalistes d’Esquerres suspenem tota la nostra activitat pública. Per tant, s’ajornen sense data totes les convocatòries en curs. Es mantindrà la nostra presència a les xarxes socials, així com la nostra pàgina web, que…

Mireia Esteva: Catalunya com a patrimoni

“S’han ensenyorit de tot, patrimonialitzant el bé públic. Han patrimonialitzat les institucions, al poble català, els carrers, els recursos materials, els símbols, els vots el llenguatge i els sentiments. És a dir, s’han apropiat impunement de tot allò que pertany als ciutadans. S’han ensenyorit de Catalunya, per a benefici propi i dels quals els donen…

Máriam Martínez-Bascuñán: Sobirania i onanisme

“Resulta desolador que, en lloc d’incidir en els valors autènticament europeistes, a esquerra i dreta l’oferta sigui assimilable: la volta a un inexistent passat sobirà dominat per la lògica del tancament i la protecció mercantilistes. Fins i tot qui es diu d’esquerres empunya el bel·licós discurs de la protecció dels pobles, fomentant la renacionalització mentre…