Antón Costas: Els estralls del “procés”

“Els partidaris de la independència han de ser conscients que les decisions unilaterals del mes de setembre del 2017 van trencar el consentiment dels catalans no independentistes amb el Govern de la Generalitat i amb el Parlament. A partir d’aquell moment, aquestes dues institucions polítiques només representen políticament la meitat dels catalans, amb oblit, si no menyspreu,…

Nicolas Sartorius: Temps de nous consensos

“Estem convençuts que enfortiríem la nostra democràcia si fóssim capaços de culminar l’estructura territorial d’Espanya en un sentit federal, perquè seria la millor manera que tinguessin acomodament reformes que enrobustissin les institucions i contribuïssin així al fet que llanguissin les actuals tendències a desbordar la Constitució. Reforma que hauria d’anar acompanyada d’una extensió de les garanties…

Mireia Esteva: La veritable pàtria

“La realitat és que els ciutadans de Catalunya són molt variats, en el que a identitats es refereix, ja que afortunadament, pertanyem a poblacions obertes que han mantingut una elevada interacció amb el seu entorn i s’han enriquit a través d’ella. Sóc de les que pensen que les lleis no haurien de contenir conceptes d’aquest…

Manuel Cruz: Elogi de la paraula

“Per això, els qui converteixen el que hauria de ser confrontació d’idees en pura esgrima verbal, els qui substitueixen l’argument per l’insult, els qui es neguen a parlar de tot (com si manquessin d’arguments per a defensar les seves idees) i els qui només volen parlar d’una cosa (com si tota la resta no els…

Xavier Arbós: Populisme i sobirania

El poder polític suprem, la sobirania, s’atribueix al poble, però això no és més que una fórmula que pretén representarla legitimitat originària del nou ordre constitucional. Després d’entrar en vigor una Constitució, la voluntat del poble només s’expressa vàlidament en els termes establerts pels articles del seu text. Llavors el poble ja no és sobirà, perquè el…