Mireia Esteva: Catalunya com a patrimoni

“S’han ensenyorit de tot, patrimonialitzant el bé públic. Han patrimonialitzat les institucions, al poble català, els carrers, els recursos materials, els símbols, els vots el llenguatge i els sentiments. És a dir, s’han apropiat impunement de tot allò que pertany als ciutadans. S’han ensenyorit de Catalunya, per a benefici propi i dels quals els donen…

Máriam Martínez-Bascuñán: Sobirania i onanisme

“Resulta desolador que, en lloc d’incidir en els valors autènticament europeistes, a esquerra i dreta l’oferta sigui assimilable: la volta a un inexistent passat sobirà dominat per la lògica del tancament i la protecció mercantilistes. Fins i tot qui es diu d’esquerres empunya el bel·licós discurs de la protecció dels pobles, fomentant la renacionalització mentre…

Enric Juliana: El llac dels cignes

“La sanitat pública funciona aquests dies com si Espanya fos un país veritablement federal. Les comunitats autònomes es coordinen amb el Govern central davant d’una situació objectivament greu, sense gaires ganes de gresca. De moment és així. Veurem el temps que dura. Algú ha sentit la consellera de Sanitat de la Generalitat de Catalunya reclamar…

Lluís Rabell: L’esquerra sempre truca dues vegades

“L’esquerra ha de fer una aposta inequívocament federalista. Per molt que càpiga com a opció legítima en l’ordenament democràtic, la independència no és un objectiu progressista. I la “*confederalidad” no és més que un independentisme avergonyit del seu rerefons nacionalista. La combinació d’autogovern i cooperació fraternal que defineix al federalisme és l’única perspectiva que correspon…