Qui tem a un Estat federal?

Juan Mayoral planteja deu preguntes sobre el federalisme a Espanya al catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Santiago, Ramón Máiz, i a la catedràtica de Filosofia Moral i Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Victòria Camps a “Qui tem a un Estat federal?”.