Beatriz Silva: Cada vot compta

“El lema Cada vot compta no representa només la necessitat de fer un recompte just que garanteixi la transparència dels resultats. Representa també la necessitat que les necessitats de cada un dels ciutadans i ciutadanes siguin tingudes en compte, més enllà del lloc que ocupen en l’escala social o el color de la seva pell.”…