Luis Moreno: “Esquerres, Pangloss i el ‘jam’ democràtic”

Una negociació interpartidària podria fructificar en un acord a sotmetre en forma de referèndum constitucional tres reformes necessàries: (a) salvaguarda dels drets humans com a senyal d’identitat dels valors civilizatoris europeus; (b) promoció de l’Estat del Benestar segons el model europeu de cohesió social; i (c) constitucionalització de l’estat federal plural aplicant els principis europeus…