ActualitatOpinió

Els motius del reeixit ascens de partits polítics nacionalistes i xenòfobs en molts països membres de la Unió Europea són molt diferents a cada país, però les seves posicions bàsiques són similars. Tots ells són furiosament contraris al “sistema”, al “stablishment polític” i la UE. No solament són xenòfobs (i en particular, islamòfobs), sinó que també adopten més o menys descaradament una definició ètnica de la nació. Per a ells la pertinença a la nació deriva de compartir una ascendència i una religió. “Furia nacionalista y xenófoba” (El País, 3 de desembre de 2015)