Liberalisme i federalisme al segle XIX (Per Daniel Guerra Sesma) al Blog Esquerra sense fronteres 31-3-14

Liberalisme i federalisme al segle XIXEl republicanisme federal i el liberalisme democràtic surgeixen com a reacció al limitat liberalisme doctrinari i en demanda de majors vies de participació. Els republicans federals no eren encara federalistes, no pensaven en un programa de divisió territorial de l’Estat, sinó que federal era la seva acció i la seva…