Tony Judt: un estat per a cada nació? (Per Francesc Trillas) Blog Esquerra sense fronteres 12-2-14

Tony Judt: un estat per a cada nació? (Per Francesc Trillas)És un tòpic acceptat a Catalunya que cada nació ha d’aspirar a tenir el seu propi estat. És desitjable que cada nació tingui un estat? L’historiador jueu Toni Judt creu que en la pràctica resulta molt difícil, per no dir impossible, separar dues nacions que es creuen pels…