El federalisme en front la pressió secessionista (Stéphane Dion) Al blog Federalistes d’Esquerres

El federalisme en front la pressió secessionista  Permet el federalisme aturar el risc de la secessió? Per a neutralitzar un moviment secessionista potent i evitar la desmembració, li interessa a un país convertir-se en una federació o, si ja ho és reforçar els seus trets federatius? Són algunes de les preguntes a les que el…

Tony Judt: un estat per a cada nació? (Per Francesc Trillas) Blog Esquerra sense fronteres 12-2-14

Tony Judt: un estat per a cada nació? (Per Francesc Trillas)És un tòpic acceptat a Catalunya que cada nació ha d’aspirar a tenir el seu propi estat. És desitjable que cada nació tingui un estat? L’historiador jueu Toni Judt creu que en la pràctica resulta molt difícil, per no dir impossible, separar dues nacions que es creuen pels…

Les preguntes y el retraïment ciutadà* (Per José Manuel Pérez Tornero) Part I. Blog Esquerra sense Fronteres 28-1-14

Les preguntes y el retraïment ciutadà Hi ha diversos tipus de preguntes, entre d’altres, les innocents, les capcioses i les perilloses. Les preguntes de l’hipotètic referéndum a Catalunya són a la vegada, capcioses, impositores de temes, inquisitives i, per descomptat, són perilloses. Són exercides des del poder; exigeixen respostes breus i concretes: busquen una zona…

Sobre federalisme asimètric i altres qüestions. Una resposta a Odón Elorza (Per Adrià Casinos) En el blog Esquerra sense fronteres

Sobre federalisme asimètric i altres qüestions És el federalisme asimètric que proposava  Pasqual Maragall la solució per a l’encaix de Catalunya a España? Aquest és un concepte difícilment aplicable i encara ho és més respecte a Alemanya. Si es consulta la seva constitució, no apareix res que permeti pensar en una asimetría a favor de qualsevol…