ActualitatBlog (Esquerra sense fronteres)

Liberalisme i federalisme al segle XIX
El republicanisme federal i el liberalisme democràtic surgeixen com a reacció al limitat liberalisme doctrinari i en demanda de majors vies de participació. Els republicans federals no eren encara federalistes, no pensaven en un programa de divisió territorial de l’Estat, sinó que federal era la seva acció i la seva forma de prendre decisions. Va ser Pi i Margall, ja ben avançat el segle, el que trasllada el model d’aquesta acció política federal a un paradigma federalista per a l’Estat.