Sobirania imaginària (per Carme Valls-Llobet)

Pot una persona que s’autodefineix d’esquerres aixecar fronteres i murs i deixar la solidaritat a la cambra posterior? Totes les sobiranies del segle XXI estan destinades a ser compartides i el federalisme és la fórmula que permet organitzar-les millor exercint al mateix temps l’autogovern i la solidaritat Zygmunt Baugman és citat en l’excel·lent llibre d’entrevistes…

Un nou consens socialdemòcrata (per Raúl Millán)

Com trencar el statu quo actual? Defensant fermament la federalització definitiva de la Unió Europea. Reclamar sense cap tebiesa la hisenda única, mutualitzar el deute, la redistribució de regions riques a pobres, una presa de decisions democràtica a través de mecanismes federals com un sistema bicameral i un govern europeu democràticament electe. “Un nuevo consenso…

La llista unitària (per Adrià Casinos)

Potser la diferència entre referèndum i plebiscit no estigui jurídicament clara, però sí que ho està en l’àmbit polític. Els plebiscits es convoquen per sancionar una situació de facto. El secessionisme es creu precisament en aquesta situació d’irreversibilitat, producte de llargs anys d’engreixar acuradament el mecanisme La lista unitaria (Blog Esquerra sense fronteres, 20 de…

“¿Qui és el següent?” (por Mireia Esteva)

Nacionalisme i federalisme s’anteposen en els seus principis bàsics: mentre el nacionalisme tracta d’homogeneïtzar la societat, eliminant la diferència a costa de la mateixa llibertat individual, el federalisme parteix del respecte a aquesta diferència i genera convivència i llibertat per als individus que la integren Les veritats absolutes són conceptes que s’accepten emocionalment sense raonament.…