ActualitatOpinió

“El que necessitem és tenir un Govern que faci ús de les seves competències per desplegar polítiques que protegeixin els sectors més vulnerables i alleugereixin les conseqüències d’aquesta crisi. Que es coordini amb els altres territoris que estan patint la pandèmia creant ponts per lluitar la malaltia però també amb altres que poden venir a reforçar el nostre sistema sanitari, com ha fet Llombardia, que ha sol·licitat personal mèdic a països com la Xina, Veneçuela i Cuba.

El que necessitem és enfrontar el repte que tenim al davant de manera solidària i fraternal, aplaudint units en comptes d’alimentar un odi que ha anat creixent en els últims anys i que no és capaç d’aturar-se ni en moments com aquest.”

Aplaudiments enfront de l’odi (Diari de Girona, 18 de març de 2020)