Beatriz Silva: Aplaudiments enfront de l’odi

“El que necessitem és tenir un Govern que faci ús de les seves competències per desplegar polítiques que protegeixin els sectors més vulnerables i alleugereixin les conseqüències d’aquesta crisi. Que es coordini amb els altres territoris que estan patint la pandèmia creant ponts per lluitar la malaltia però també amb altres que poden venir a…