ActualitatOpinió

“Calen normes progressistes perquè el camp de joc sigui més equitatiu entre els actors, però l’objectiu és tenir una societat més justa. La igualtat de les dones no es basa a disposar de lleis igualitàries, sinó que la societat sigui igualitària. Les lleis són el mitjà, no el fi. Amb els emigrants passa una cosa semblant. No n’hi ha prou que tinguin els mateixos drets, sinó que cal que la societat integri l’emigració al seu ADN, i que no importin els usos i costums, que per a nosaltres tampoc són els que tenien els nostres pares i els nostres avis. Afortunadament, la cultura de matar moros i cremar heretges s’ha perdut. I això és un canvi important en els usos i costums.”

Entrevista a Alfonso López Borgoñoz (El Triangle, 21 de setembre de 2019)