ActualitatNotícies

El passat 29 i 30 de setembre, a l’aula de cultura de la Diputació de Jaén van tenir lloc les jornades sobre “La qüestió territorial a Espanya. Un debat necessari”.

Aquestes jornades, van ser organitzades per l’associació federalista andalusa i el Centre Associat de la UNED a Jaén. En les jornades van participar experts de primer nivell, com a catedràtics de Dret Constitucional, d’Història Contemporània, de Ciència Política, o d’Economia de diferents universitats d’Espanya.

També van participar presidents de diferents associacions federalistes d’Espanya, com Adoración *Galera d’Andalusia, Zulima Pérez de València, Mireia *Esteva de Catalunya, Alberto López *Basaguren d’Euskadi i Jesús Ruiz-*Huerta de l’associació madrilenya.

També va participar Nicolás Sartorius, president de l’Associació per una Espanya Federal, associació que engloba a les anteriors.Tots els ponents van coincidir en la necessitat d’analitzar l’actual model territorial d’Espanya, desenvolupat a partir de la Constitució del 78, ja que, encara que en molts aspectes ha estat un model d’èxit, com en la democratització de la societat i la conquesta de les llibertats i drets individuals, en la descentralització d’Espanya i en el desenvolupament de l’Estat del benestar, també s’han posat de manifest algunes deficiències.

Algunes de les més rellevants semblen ser la falta d’un model de finançament, la manca d’una cambra territorial, la falta de participació de les CCAA en els assumptes d’estat o els conflictes de competències.Existeix la coincidència que moltes d’aquestes deficiències es deuen a la indefinició en el text constitucional i a la forma en què s’ha descentralitzat Espanya, de manera bilateral entre govern d’Espanya i CCAA. També va haver-hi acord a considerar el model federal el més idoni per a resoldre els problemes territorials, donades les característiques del nostre país i la semblança que ja existeix amb models d’aquest tipus.La presidenta de l’Associació Federalista d’Andalusia, Adoración Galera, co-directora de les jornades, ha posat de manifest que a vegades, detecten que no es coneix molt bé el significat de l’opció territorial i de la gestió dels assumptes públics entre l’Estat i les comunitats autònomes, per la qual cosa és “necessari aprofundir en aquests assumptes i obrir el debat d’una forma assossegada”.

En la presentació ha estat present l’alcalde de Jaén, Julio Millán, qui ha posat en valor el treball que desenvolupa la UNED en la capital que permet “nodrir als *jiennenses d’altres possibilitats d’accés a la universitat quan no poden fer-ho d’una forma presencial”.En aquestes jornades s’abordarà el procés de formació i evolució del model d’organització territorial de l’Estat espanyol i especialment amb relació a la comunitat autònoma d’Andalusia; l’abast dels drets i la projecció del principi d’igualtat; el sistema de repartiment competencial entre l’Estat i les comunitats autònomes i la seva evolució a partir del marc constitucional bàsic de referència; l’organització institucional de les comunitats autònomes i les seves relacions amb l’Estat i entre si; els principis constitucionals i el desenvolupament del finançament de les comunitats autònomes; o les implicacions polítiques, socials, institucionals i competencials del model autonòmic i les seves perspectives de transformació i millora.

El president del Senat, Ander Gil, serà l’encarregat de la clausura de la trobada aquest divendres.

Programa en PDF

Accés als vídeos de la jornada:

https://youtu.be/h7hl9suwxgo

https://youtu.be/fpv7ssmlwkw

https://youtu.be/pt_zfrwcr0u