ActualitatOpinió

“Caldria afinar molt més a l’hora de fixar sobre quina mena d’actituds o propostes polítiques es pot sostenir que, en si mateixes, van en contra de principis fonamentals de la democràcia, i quines altres es limiten a rebutjar determinades propostes de millorar-la.”

Quan no hi ha més política que la prepolítica (El País, 29 de juliol de 2022)