ActualitatOpinió

“Les polítiques dutes a terme per les dretes tenen molt a veure amb una sèrie de conceptes intrínsecs als seus plantejaments. Les dretes tenen molt arrelada una concepció patrimonial del poder polític. Per a les dretes espanyoles, Espanya és seva. Per a la dreta catalana és Catalunya la que és seva.”

Les sinònimes dretes espanyoles i catalanes (Crònica Global, 16 de juny de 2020)