ActualitatOpinió

“L’ara com ara últim despropòsit de la gestió de l’estat d’alarma per part del Govern de la Generalitat constitueix un error majúscul, sobretot per les seves conseqüències pràctiques i quotidianes en la vida de més d’un milió i mig de persones: els residents a la ciutat de Barcelona. El Ministeri de Sanitat, en una mostra molt clara de la seva voluntat de cogovernança amb totes les comunitats autònomes, va acceptar en el seu moment la proposta feta pel Departament de Salut de la Generalitat, que va rebutjar la divisió per províncies i va proposar com a alternativa les regions sanitàries. El resultat ha estat que, en passar al nivell 1, la ciutat de Barcelona ha passat a ser una illa de la qual ningú pot sortir ni entrar.”

Barcelona no és una illa (El Plural, 26 de maig de 2020)