Espai Opinió

Un dels primers instints primaris dels humans així com dels animals és el de la protecció personal com la de l’entorn familiar o pròxim. Veiem freqüentment que davant l’agressió externa ramat reacciona d’una manera conjunta, els ramats els esbarts d’ocells, els bancs de peixos s’agrupen i mouen en cercles. Els humans amb doble residència es desplacen a ella.

L’actuació ideal és la que es pot exercir abans de el perill imminent, tenir coneixement d’ell mateix és un avantatge evolutiu important.

Si repassem la història bíblica veiem que gràcies aquest instint Noè assoli salvar la humanitat.

Per tant l’alerta primerenca ja sigui per confidència divina o per coneixement científic ajuda a l’autoprotecció personal familiar i fins i tot de les pròpies mascotes.

La pregunta que no tinc resolta és com actuaria Noè en l’actual entorn. Vull suposar que ho faria d’una manera similar, construiria una arca reallotjaria a la seva família i a les seves  mascotes i la posaria en un lloc segur. La Cerdanya, l’Empordà o els Monegros podrien ser els seus destins. No puc suposar que sabent el que ens venia a sobre, no fes el mínim gest d’autoprotecció.

Si no, Naamah (esposa de Noè, el seu nom significa la bella, la complaent) li estaria retraient de forma repetitiva: “mira que ets desgraciat, amb el que tu sabies i jo aquí tancada amb Sem, Cam i Jàfet i les seves esposes sense poder sortir de el pis “” mira que ens havíem pogut anar a Alp “.

De tots els profetes actuals (se suposa que Déu no avisa pandèmies i per tant és coneixement científic) que ja havien predit els efectes de la pandèmia i que manifesten el que havia d’haver fet fa tres mesos, estan tots aïllats amb les seves famílies en alguna bombolla.

Crec que és una bombolla mental que s’han creat ells mateixos per la seva incapacitat d’aportar solucions en temps real. Presumir del que ja ha passat és com presumir d’encertar la travessa tots els dilluns.

Em sembla fantàstic que es reuneixin comitès científics i que determinin que és el que podem fer a partir d’ara, és positiu i pot aportar solucions. Ara bé no intentin convèncer que el “cunyadisme” del “jo ja ho sabia” sigui l’opció creïble. Senzillament per una opció lògica: ningú sabia els efectes reals del Covid 19 abans que es produïssin.