ActualitatOpinió

“Els membres del comitè som professionals de la salut: clínics, viròlegs o especialistes en salut pública. Uns treballen en l’administració sanitària i uns altres en el sistema sanitari (atenció primària, hospitals) o en la universitat. No som experts en *Covid-19 (no hi ha ningú expert en *Covid-19). Ens reunim per teleconferència una o dues vegades a la setmana. Som molt conscients de la falta de coneixement científic (que s’està generant amb rapidesa), de les poques dades sòlides que tenim, de la incertesa i l’enorme repte que aquesta epidèmia suposa. Intentem aportar el nostre millor criteri i opinió. La nostra obligació és ser sincers i humils. Per a moltes preguntes no tenim respostes clares ni solucions segures que alhora es puguin posar en pràctica. Ja ens agradaria poder ajudar més.

Els tècnics de diferents ministeris, experts en les seves àrees de treball, elaboren les propostes, els escenaris i els plans d’actuació, amb l’assessorament de les societats científiques i de molts professionals.

Finalment, els responsables polítics, triats democràticament, són els qui han de prendre i prenen les decisions. Una tasca molt difícil i d’una enorme responsabilitat.”

De científics, tècnics i responsables polítics (La Vanguardia, 12 d’abril de 2020)