ActualitatOpinió

“En definitiva, potser descobrim que la globalització és molt més profunda del que alguns suposaven. Sabíem que problemes com el canvi climàtic, les migracions, etc. eren globals i requereixen solucions globals. Ara ho confirmem. Una epidèmia «local» es converteix en un no-res en global. Haurem d’acostumar-nos que hem creat un món molt més interrelacionat del que pensàvem, que no és possible pensar els problemes només com a problemes «locals».”

Reflexions davant la pandèmia (Diari de Girona, 11 d’abril de 2020)