Us fem a mans el manifest promogut per diverses entitats titulat “Sortir de la crisi amb noves perspectives de futur”, al qual la nostra associació federalistes d’Esquerres s’hi ha adherit.

Al igual que les entitats signants, Federalistes d’Esquerres vol que la crisi serveixi per encetar una reflexió col·lectiva que es transformi en acció per millorar la nostra societat.

Compartim la idea de la necessitat de responsabilitzar-nos com a societat i actuar per evitar al màxim que el preu més alt el pagui la part més vulnerable de la població o la que més es vulnera, com ara les persones migrants, especialment aquelles en situació irregular, o les dones. És l’hora de construir una base de consensos transversals que ens ajudi a recuperar i enfortir el valor dels béns i els serveis col·lectius i públics. Hem d’aprendre a reforçar el tan necessari sentit de comunitat en contra de les respostes individuals. Aquesta crisi ha posat en evidencia la importància de compartir valors universals. Hem d’aprendre de la fragilitat d’un sistema que massa sovint oblida els equilibris de la natura i de les persones, i que prioritza els beneficis per damunt del benestar.

Creiem que és el moment per seguir lluitant amb l’objectiu d’assolir espais supranacionals cada vegada més democràtics i participats que proporcionin solucions comunes per sortir de la crisi i per establir, així, un nou model de relacions socials i econòmiques. Reivindiquem que s’engegui una estratègia compartida a escala europea per evitar i corregir dúmpings de qualsevol tipus que puguin fer créixer les desigualtats ja existents. S’han de reivindicar i reforçar les fortaleses que han caracteritzat el nostre model europeu, que, malgrat les polítiques d’austeritat imposades per la mateixa Unió Europea i aplicades indiscriminadament a tots els països, ha de tenir en el sistema de benestar la seva identitat, que és fruit de la despesa social més alta a escala mundial. Cal seguir reivindicant la importància de la sanitat pública, del sistema públic de pensions i del sistema de serveis socials, i valorar el treball de cures, així com la importància que té per a totes les persones, no només les més vulnerables; l’educació gratuïta i universal; la protecció social; el treball digne; la recuperació de la vida a les zones rurals i la preservació de les terres de conreu; la lluita per preservar el planeta, el feminisme, i l’antiracisme i la lluita contra el racisme i la xenofòbia.

Aquí podeu llegir el manifest sencer

https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/manifest_entitats_crisi_coronavirus.pdf