ActualitatOpinió

“Convé pensar bé què signifiquen els aplaudiments des dels balcons i els carrers dedicats als treballadors de la sanitat. Perquè signifiquen moltes coses. En primer lloc, reconeixement a persones amb noms i cognoms que s’arrisquen i s’esforcen als hospitals per a atendre altres persones malaltes, també amb noms i cognoms. Per això qualsevol solució que impliqui afeblir o posar en dubte els drets socials de les persones deixa de tenir sentit.”

Els sindicalistes (Nova Tribuna, 22 de març de 2020)