Opinió

“El gran error és que l’esquerra hem callat molt. Vicens Navarro ho deia ja fa temps: “Com que no hi ha lluita de classes, després del nacionalisme? La lluita de classes és el motor”. El concepte d’utopia disponible està molt ben explicat a Ferida oberta. Molta gent s’hi va agafar, entre altres coses a causa de l’embat de la crisi econòmica. La utopia disponible, que era més aviat d’esquerres, als anys 2000 s’estava difuminant. Ningú proposa avui una utopia com el comunisme. Recordo un debat en el qual s’estava plantejant la denominació del que ara és Catalunya en Comú, que es deia que hauria de denominar-se “Catalunya Comunista”. I no va sortir, és clar. Perquè, avui dia, això està mal vist. Per això, una cosa que alarma (que una de les persones del documental ho expressa clarament) és que es digui que es vol fer una República i no s’expliqui amb qui. D’esquerres? De dretes? De quins corrents ideològics?

Entrevista a Jesús Ángel Prieto (El Triangle, 12 de març de 2020)