ActualitatOpinió

“S’han ensenyorit de tot, patrimonialitzant el bé públic. Han patrimonialitzat les institucions, al poble català, els carrers, els recursos materials, els símbols, els vots el llenguatge i els sentiments. És a dir, s’han apropiat impunement de tot allò que pertany als ciutadans. S’han ensenyorit de Catalunya, per a benefici propi i dels quals els donen suport, com si es tractés d’un feu.”

Catalunya com a patrimoni (Crònica Global, 11 de març de 2020