ActualitatOpinió

“La pandèmia pel Covid-19 pot ser un experiment natural extraordinari per construir una societat més justa i solidària, una economia més productiva i inclusiva i una política més orientada al bé comú que a l’interès partidista. Però, per les raons que diré més avall, no estic segur que sapiguem aprofitar aquesta oportunitat. En qualsevol cas, permetin-me assenyalar quatre raons per les quals penso que la pandèmia és un experiment natural extraordinari per construir una societat millor.”

La pandèmia com a oportunitat (El Periòdico, 13 de març de 2020)