Antón Costas: La pandèmia com a oportunitat

“La pandèmia pel Covid-19 pot ser un experiment natural extraordinari per construir una societat més justa i solidària, una economia més productiva i inclusiva i una política més orientada al bé comú que a l’interès partidista. Però, per les raons que diré més avall, no estic segur que sapiguem aprofitar aquesta oportunitat. En qualsevol cas, permetin-me assenyalar…