ActualitatOpinió

“La fragmentació del mapa polític ens va portar un cicle de governs de colors diferents, febles en els seus suports parlamentaris, d’agendes poc denses, que han dedicat més temps a la gesticulació política, l’ús massiu de la comunicació i la polarització de l’electorat que a dissenyar i impulsar polítiques, pròpiament dites. La política important requereix construir majories socials mínimament estables i, per a aconseguir-les, cal anar més enllà de la mobilització de les files pròpies i buscar consensos polítics amplis i transversals… I ull, això interpel·la tant al govern com a l’oposició. Un mira a esquerra i dreta, a la llum de l’experiència recent, i no veu que aquesta mirada àmplia i aquests consensos siguin molt probables, però és responsabilitat de tots, en la política i en la societat civil, empènyer perquè es produeixin.”

Entrevista a Francisco Longo (Crònica Global, 11 de gener de 2020)