Entrevista a Francisco Longo: “Reduir l’extrema polarització és una necessitat imperiosa a Catalunya”

“La fragmentació del mapa polític ens va portar un cicle de governs de colors diferents, febles en els seus suports parlamentaris, d’agendes poc denses, que han dedicat més temps a la gesticulació política, l’ús massiu de la comunicació i la polarització de l’electorat que a dissenyar i impulsar polítiques, pròpiament dites. La política important requereix…