ActualitatOpinió

“D’alguna manera, s’ha tornat molt difícil ser català i no ser independentista. Perquè una part de la ciutadania ha assumit que és legítim vincular les seves reivindicacions polítiques a un perfil identitari, el de ser català, sense tenir en compte la complexitat d’una societat marcada per la diversitat. Sense tenir en compte tampoc que no existeix una sola manera de ser català i que l’apropiació d’unes tradicions, ara també les nadalenques, només aprofundeix en un conflicte que requereix justament espais de trobada.”

El tsunami arriba al Palau (Crònica Global,3 de gener de 2020)