ActualitatOpinió

“El nou món que una gran part de la població no entén està mancat d’una regulació adequada, està produint desajustos importants, un capitalisme incontrolat ha portat a un augment de la desigualtat i al deteriorament de l’estat del benestar i que els ciutadans europeus (i de molts altres llocs) se sentin perduts, hagin perdut les seguretats que tenien no fa tants anys. Aquest és un dels motius que està a la base de molts moviments de protesta i del ressorgiment de moviments obertament anti-sistema o populistes d’ultradreta nacionalista. Davant les dificultats d’entendre el que passa, la reacció més simple és l’acceptació d’unes propostes simplistes que no són solució de res.”

Fer política (Diari de Girona, 4 de gener de 2020)