Opinió

“Estem convençuts que enfortiríem la nostra democràcia si fóssim capaços de culminar l’estructura territorial d’Espanya en un sentit federal, perquè seria la millor manera que tinguessin acomodament reformes que enrobustissin les institucions i contribuïssin així al fet que llanguissin les actuals tendències a desbordar la Constitució.
Reforma que hauria d’anar acompanyada d’una extensió de les garanties que gaudeixen els drets fonamentals a la sanitat i les pensions, garantint el seu futur, la qual cosa reforçaria el nostre Estat social.”

Temps de nous consensos (El País, 24 de desembre de 2019)