Nicolas Sartorius: Temps de nous consensos

“Estem convençuts que enfortiríem la nostra democràcia si fóssim capaços de culminar l’estructura territorial d’Espanya en un sentit federal, perquè seria la millor manera que tinguessin acomodament reformes que enrobustissin les institucions i contribuïssin així al fet que llanguissin les actuals tendències a desbordar la Constitució. Reforma que hauria d’anar acompanyada d’una extensió de les garanties…