ActualitatOpinió

“No hem de mantenir només una equitat en serveis bàsics de les diverses autonomies sinó que hem de saber compartir les competències i fer-les servir tenint en compte les necessitats i les diferències. Federar és compartir govern, però amb cooperació i lleialtat entre les entitats federades. Per una millor salut de la població és urgent una sanitat federal dins d’una Espanya federal.”

Urgència d’una sanitat federal (El Triange, 13 de setembre de 2019)