Opinió

“Com definia en un article publicat en El País fa uns anys: “El federalisme és unió i llibertat, una filosofia política de fraternitat que es proposa evitar l’enfrontament entre sentiments nacionals de diferent signe, l’estèril discussió sobre sobiranies originàries i una confrontació identitària excloent, per a poder aconseguir un acord polític-institucional que faci possible el respecte i la lleialtat recíproques.

El federalisme és una guia de solucions pràctiques als problemes plantejats per estructures polítiques complexes, especialment les integrades per diverses realitats nacionals, i un conjunt de mecanismes per a posar en pràctica el principi de subsidiarietat.”

L’Ideal federal (Intervenció de Miquel Iceta a l’Ateneu de Madrid el 12 de setembre de 2019)