ActualitatOpinió

“Aviat ens quedarem sense paraules per a referir-nos a la paràlisi del govern de Torra, s’esgotaran els qualificatius que ens permetin mantenir-nos en l’àmbit de la crítica respectuosa i educada per als qui regeixen les institucions catalanes. Aquest escenari s’intueix inevitable i preocupant, perquè Torra existeix, i a més està creant escola del mal governant. No cal desesperar que en algun moment es manifesti alguna veu discrepant des del mateix Consell Executiu davant tanta lleugeresa política i abandó de l’acció de govern. En alguna cosa cal creure per a no caure en el descoratjament més absolut.”

La ironia és per a irònics (Crónica Global, 4 de juliol de 2019)