Jordi Mercader: La ironia és per a irònics

“Aviat ens quedarem sense paraules per a referir-nos a la paràlisi del govern de Torra, s’esgotaran els qualificatius que ens permetin mantenir-nos en l’àmbit de la crítica respectuosa i educada per als qui regeixen les institucions catalanes. Aquest escenari s’intueix inevitable i preocupant, perquè Torra existeix, i a més està creant escola del mal governant. No cal…