ActualitatOpinió

“Els populismes –i l’independentisme com a moviment és nacionalpopulisme pur, una espècie virulenta de populisme– tenen trets comuns: la ignorància política de les masses, que fa possible la seva fàcil manipulació per a aconseguir les finalitats que es proposa el grup dirigent, i l’emoció com una alteració afectiva, convertida en estat d’ànim col·lectiu, induïda mitjançant la tergiversació de fets i l’explotació de falsedats. Tots dos trets es retroalimenten: en l’erm de la ignorància se sembra l’emoció que blinda la ignorància.”

Analfabets emocionals (Crònica Global, 8 de juny de 2019)